Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite  Yönetim Sistemi

İç Hususlar: ICM MAKİNA’nın değerleri, kültürü, bilgi birikimi ve performansı iç hususlar olarak ele alınır.

Değerlerimiz;

Saygı ve Bağlılık

Topluma ve çevreye saygılı, sözünde tutarlı ilkelerine bağlı örnek bir işletme olmak

"Biz" Olmak

Tüm paydaşlarımızla biz bir aileyiz

Sürdürülebilir Büyüme

İnovatif Stratejileri ile yeni pazarlarda yeni ürünlerle büyümek

Sosyal Sorumluluk

Topluma ve çevreye karşı duyarlı, bu konuda paydaşlarını bilgilendiren, yasal mevzuatlara uyan, sorumluluk sahibi bir işletme olmak

Dış Hususlar: Yasal şartlar, teknolojik rekabetçi piyasa ile ilgili kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden kaynaklanan hususlardır.

  • Devlet düzenlemeleri ve yasadaki değişiklikler
  • ICM MAKİNA pazarındaki ekonomik değişimler
  • ICM MAKİNA rekabeti
  • ICM MAKİNA’nın kurumsal imajını etkileyebilecek olaylar
  • Teknolojideki değişiklikler ve pandemi şartları

Kalite Politikası

* Müşterilerimizin temel beklentilerini tam ve zamanında karşılayarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak, 

* Tedarikçilerimizle karşılıklı yararlar doğrultusunda ürün kalitemizi arttırmak,

* Çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak,

* Yönetimin ve çalışanların aktif katılımı ile Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarına uymak, etkinliğini sürekli iyileştirmek, maliyetleri düşürmek, karlılığımızı arttırmak.